Definitieve rendementen box III-heffing 2020 bekendgemaakt

Rate this post

De staatssecretaris heeft de definitieve rendementen bekendgemaakt die voor de heffing van box III in 2020 van toepassing zullen zijn. Het rendement voor sparen voor 2020 is vastgesteld op 0,06% en het langetermijnrendement voor beleggingen op 5,33%. Het heffingvrije vermogen wordt volgens het indexatiemechanisme voor 2020 verhoogd naar € 30.846.

Cijfers en percentages box 3 in 2020

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 is in 2020 0,54% tot 1,60%, afhankelijk van de omvang van dat vermogen (2019: 0,58% tot 1,68%).

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de inkomsten-
belasting als %
van box 3-
vermogen
€ 0
(partners: € 0)
€ 72.797
(partners: € 145.594)
67% x 0,06% + 33% x 5,33% = 1,7991% 0,54%
€ 72.797
(partners: € 145.594)
€ 1.005.572
(partners: € 2.011.144)
21% x 0,06% + 79% x 5,33% = 4,2233% 1,27%
€ 1.005.572
(partners: € 2.011.144)
0% x 0,06% + 100% x 5,33% = 5,33%

1,60%

“Advies over heffingsvrij vermogen en tarieven”

Heffingvrij vermogen en tarief

Het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat in 2020 omhoog naar € 30.846 per belastingbetaler (fiscaal partners: € 61.692). Bij de bedragen in bovenstaande tabel is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen. Het belastingtarief in box 3 is 30% in 2020.

Zoekt u professioneel financieel advies? Ons kantoor streeft er naar om u zodanig te adviseren dat u als ondernemer of particulier uw beschikbare geldstroom optimaal beheerst en beheert. De fiscale inrichting van uw geldstromen is daarbij van groot belang. Maar ook de juridische inkleding is van belang. Belastingadviseur Eindhoven zorgt samen met u voor een weldoordacht financieel plan. U verkrijgt hiermee inzicht in het verloop van uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Meer weten over wat uw financiële risico’s en kansen zijn? Bel 040- 303 51 12 of vul het contactformulier in. 

Spaar- en beleggingsrendement

Het spaargedeelte in de rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2020 is de gemiddelde spaarrente van juli 2018 tot en met juni 2019.  Hierbij is onder andere het gemiddelde rendement op deposito’s met een opzegtermijn kleiner dan 3 maanden in genoemde periode van belang. In 2020 is het forfaitair spaarrendement 0,06%, dat is lager dan in 2019. Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties. Het forfaitair beleggingsrendement is in 2020 5,33%, dat is lager dan in 2019.

Verhouding sparen en beleggen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Voor 2020 is dat als volgt.

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 72.797 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,7991% (= 67% x 0,06% + 33% x 5,33%).
  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 72.797 en € 1.005.572 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,2233% (= 21% x 0,06% + 79% x 5,33%).
  • Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan € 1.005.572 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,33% (= 0% x 0,06% + 100% x 5,33%).

Gratis intakegesprek Belastingadviseur Eindhoven!

Wij benutten alle mogelijkheden tot belastingvoordeel waardoor u geen geld misloopt. Wilt u inzicht in uw mogelijkheden? Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035112. De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Gratis intakegesprek! Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder.

Scroll to Top