Beroep belastingdienst

Beroep aantekenen tegen belastingaanslag? Wij voeren voor u de beroepsprocedure bij de belastingrechter. Wij benutten de mogelijkheid die het belastingrecht geeft om tegen een door de Belastingdienst gedane uitspraak in beroep te komen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en haalbaarheid. De e eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Ook bent u altijd welkom bij ons op kantoor. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder. Bel ons op 040- 303 51 12 of vul het contactformulier in.

Gratis adviesgesprek belastinggeschil

Als u overweegt om een beroepsprocedure op te starten, is het verstandig om advies in te winnen over wat uw kansen zijn. Wij zullen op basis van wetgeving en jurisprudentie (uitspraken van rechters) bekijken wat uw kansen zijn. In een oriënterend gesprek (kosteloos) zal de fiscalist of belastingadviseur van Belastingadviseur Eindhoven met u de mogelijkheden bespreken.

Juridische advisering bij belastinggeschillen

Beroep instellen uitspraak

Wilt u beroep aantekenen tegen de uitspraak op een bezwaarschrift? Wij nemen uw zaak volledig uit handen, vanaf het starten van een procedure tot aan het afronden van de zaak bij de belastingrechter. Om de beroepsprocedure voor belastingzaken te beginnen, dienen wij voor u een beroepschrift in bij de rechtbank. Op de beroepsprocedure zijn de specifieke regels van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van (bezwaar- en) beroepsprocedures in belastinggeschillen. Doe uw voordeel met deskundig advies. Het scheelt u veel tijd en energie. Wij zetten ons altijd in voor een maximaal resultaat!

Tips bij het opstellen van een beroepschrift:

  • maak een vrijblijvende afspraak bij Belastingadviseur Eindhoven
  • noteer eerste de einde van de termijn in de agenda
  • geef precies aan tegen welk besluit het beroep zich richt
  • zend het beroepsschrift aan de juiste instantie en tegen ontvangstbewijs
  • formuleer kort en krachtig de redenen van het beroepschrift
  • verzoek om proceskostenvergoeding

Schorsende werking beroepschrift?

De beroepsprocedures kunnen maanden in beslag nemen, terwijl de beslissing waartegen (bezwaar of) beroep is aangetekend al vanaf dag één van kracht is. Dit kan tot gevolg hebben dat er nadelige effecten worden ondervonden. Bezwaar- en beroepsprocedures kennen namelijk géén schorsende werking en zorgen er dus niet automatisch voor dat de uitvoering van een besluit wordt uitgesteld. Om de nadelige gevolgen van een beslissing te voorkomen, zorgt Belastingadviseur Eindhoven dat de uitvoering van de beslissing wordt uitgesteld. Neem direct contact op om te profiteren van dit voordeel.

Termijn beroepschrift

Voor het tot een goed einde brengen van uw procedure is een grondige kennis van al deze regels van essentieel belang. Het begint al met het in acht nemen van de beroepstermijn. Het beroepsschrift moet namelijk tijdig zijn ingediend. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap.

Hulp nodig bij een beroepsprocedure?

Als u overweegt om een beroepsprocedure op te starten, is het verstandig om te kijken wat uw kansen zijn. In een oriënterend gesprek (geen kosten) kunnen wij met u de (on)mogelijkheden doorlopen. Als het dan tot een procedure komt, werken we nauw met u samen. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035112