Bezwaar Belastingdienst

Bezwaar tegen onjuiste belastingaanslag. Fiscalist die u bijstaat in een bezwaarprocedure.
Gratis kennismaken

Bezwaarschrift op laten stellen? Wij zorgen voor een goed gemotiveerd bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met een beslissing of belastingaanslag, dan adviseren wij u graag over (de haalbaarheid van) het indienen van een bezwaarschrift. Schakel een adviseur van ons kantoor in, dan weet u welke feiten er toe doen en voorkomt u dat de beslissing ongunstig uitpakt. Wilt u een bezwaarschrift (laten) indienen of wilt u daarover advies? Bel ons op 040- 303 51 12 of vul het contactformulier in. Wij hebben namelijk ruime ervaring met bezwaarprocedures.

Bezwaarschrift belastingaanslag

In het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. Bezwaar maken moet schriftelijk. Als u overweegt om een bezwaarprocedure jegens de Belastingdienst op te starten, is het verstandig om advies in te winnen over wat uw kansen zijn. Wij zullen op basis van wetgeving en jurisprudentie (uitspraken van rechters) bekijken wat uw kansen zijn. In een oriënterend gesprek (kosteloos) kan de fiscalist van Belastingadviseur Eindhoven met u de mogelijkheden doorlopen.

Bezwaar belastingdienst

Hoe wij te werk gaan...

Een goed advies is geen simpele druk op de knop, maar het resultaat van een weloverwogen inventarisatie van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. We inventariseren samen de belangrijke aspecten. Daarvoor is uitgebreid de tijd in het eerste kennismakingsgesprek, dat altijd geheel kosteloos en vrijblijvend is. U zit nergens aan vast.

Als wij u goed van dienst kunnen zijn, ontvangt u van ons een passend adviesvoorstel. Wij baseren het adviesproces altijd op uw doelstellingen en financiële mogelijkheden. Wij hechten meer belang aan een realistische benadering dan aan het creëren van te hoge verwachtingen. Bent u het hiermee eens, dan gaan we voortvarend verder met het advies en de begeleiding. Dat is het uitgangspunt van onze heldere dienstverlening. 

Vanaf dit moment zorgen wij ervoor dat alles van begin tot eind wordt geregeld. Wij handelen uw zaken snel en goed af. Onze actieve manier van werken heeft zich inmiddels meer dan bewezen. 

Voor, tijdens en na het adviestraject zijn wij graag uw aanspreekpunt. Onze samenwerking heeft al geruime tijd alleen maar geleid tot tevreden klanten. Wij zetten graag die ene extra stap die in veel zaken het verschil maakt. Uw zaken zijn bij ons in goede handen.

Termijn bezwaarschrift belastingdienst

Een bezwaarschrift dient altijd binnen zes (6) weken na de aanslag of beslissing te worden ingediend. Wanneer het bezwaar te laat wordt ingediend, wordt het als verzoek behandeld. Een verzoek is juridisch minder sterk dan een bezwaar: er kan nadien bijvoorbeeld geen beroep worden aangetekend. Het is dan ook belangrijk dat tijdig actie wordt ondernomen wanneer u het niet eens bent met een door de Belastingdienst genomen beslissing. Als u het niet eens bent met een beslissing, neem dan voor het verstrijken van de bezwaartermijn contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Schorsende werking/ uitstel van betaling

De bezwaarprocedures (en beroepsprocedures) kunnen maanden in beslag nemen, terwijl de beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt gemaakt al vanaf dag één van kracht is. Dit kan tot gevolg hebben dat er nadelige effecten worden ondervonden. Bezwaar- en beroepsprocedures kennen namelijk geen schorsende werking en zorgen er niet automatisch voor dat de uitvoering van een besluit wordt uitgesteld. Om de nadelige gevolgen van een beslissing te voorkomen, verzoekt Belastingadviseurs Eindhoven aan de Belastingdienst om de uitvoering van de beslissing uit te stellen. Bijvoorbeeld door het indienen een verzoek tot uitstel van betaling van een belastingaanslag.

bezwaarprocedure belastingdienst

Wilt u een bezwaarschrift indienen of wilt u daarover advies van een specialist?

Neem dan direct contact op met Belastingadviseur Eindhoven voor een belastingadvies op maat! Wilt u meer weten over onze werkwijze?  Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035112

Laat een bericht achter

Scroll to Top
× Hoe kan ik je helpen?