Moet u een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Rate this post

Hoe kunt u een erfenis aanvaarden? Iemand in uw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld uw moeder. Uw moeder kan een erfenis achterlaten aan de erfgenamen. Aanvaard u deze helemaal of zijn er ook nog andere opties? Gebruik de drie maanden termijn om uzelf goed te verdiepen in de financiële situatie van de erflater. Soms lijken dingen mooier dan ze in werkelijkheid zijn. Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het beneficiair aanvaarden van de erfenis. Lees in dit artikel alles over erfenis aanvaarden en wat voor opties hierbij mogelijk zijn. Belastingadviseur Eindhoven helpt u bij het maken van de juiste keuzes

Wat houdt een erfenis aanvaarden in?

Als u een erfenis aanvaardt, bent u een erfgenaam van de erflater. U aanvaardt dan het nalatenschap van de overledene. Dit wordt een zuivere aanvaarding genoemd. U bent samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Als u de erfenis aanvaardt, kunnen de schuldeisers van de erflater de schuld verhalen op uw erfdeel of zelfs op uw vermogen. Daarom is het altijd verstandig om goed na te denken en te onderzoeken over het zuiver aanvaarden of het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap.

Zuivere erfenis aanvaarden?

Een erfenis kunt u zuiver aanvaarden. Heeft de overledene schulden gemaakt, dan neemt u ook automatisch de schulden over. De schuldeisers komen het geld dan op u verhalen. Nadat u de erfenis hebt geaccepteerd, gaat er natuurlijk ook belasting van af. De fiscalisten/belastingadviseurs van Belastingadviseur Eindhoven berekenen voor u hoe veel erfbelasting er moet worden betaald.

Of beneficiair aanvaarden?

U kunt er ook voor kiezen om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Aansprakelijkheid op schulden wordt dan beperkt tot de bezittingen van deze nalatenschap. Uw privévermogen blijft beschermd bij het beneficiair aanvaarden. Bij het beneficiair aanvaarden van een erfenis weet u niet wat er uiteindelijk over zal blijven van het nalatenschap van de erflater. Beneficiair aanvaarden beschermt erfgenamen dus tegen eventuele schuldeisers.

Wat zijn nadelen van beneficiair aanvaarden?

Bij het beneficiair aanvaarden weet u niet wat er uiteindelijk overblijft. Schuldeisers eisen hun deel op voordat erfgenaam zijn erfdeel in kan zien of uiteindelijk krijgt. Wat er dus overblijft, heeft puur te maken met hoe veel schuld er resteert. Ook heeft het beneficiair aanvaarden effect op de andere erfgenamen. Het kan niet zo zijn dat de één zuiver aanvaardt en de ander beneficiair. De erfenis is van alle erfgenamen samen. Eén erfgenaam kan niet voor alle anderen kiezen. De meerderheid wint. Kiest de meerderheid voor beneficiair aanvaarden, dan zal de erfenis beneficiair worden aanvaard. Kiest de meerderheid voor zuiver aanvaarden? Dan zal de erfenis zuiver worden aanvaard.

Een ander nadeel is dat het beneficiair aanvaarden veel papierwerk kost. Ook komt er een procedure aan te pas bij de rechtbank. Procedures kunnen veel geld kosten en lang duren. Advies nodig bij de keuze in de wijze van de aanvaarding van de nalatenschap? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wat is de termijn voor aanvaarden van een erfenis?

Na het overlijden van de erflater, mogen schuldeisers drie maanden lang niet hun schuld komen opeisen. Er kan dus drie maanden lang rustig worden nagedacht over wat u wilt doen met de erfenis.

Het is verstandig om zo snel mogelijk een keuze te maken. De uiterlijke termijn bedraagt drie maanden. In deze drie maanden is het niet mogelijk voor de schuldeisers om het verschuldigde geld op te eisen. Verricht u een handeling met betrekking tot de erfenis in deze drie maanden, door bijvoorbeeld het huis te koop te zetten of andere zaken uit de erfenis verkoopt. Voorheen kon het opruimen van het huis van een overledene al zorgen voor zuivere aanvaarding.

Vanaf 1 september 2016 leidt onder andere het leeghalen van de woning niet meer tot het automatisch zuiver aanvaarden van de erfenis. Maar let op, dit is dus wel het geval als u goederen verkoopt of op een andere manier onttrekt aan schuldeisers.

Komt er een notaris aan te pas?

De erflater kan een testament hebben opgesteld bij de notaris. Vaak is er dan één van de erfgenamen tot executeur benoemd. Een executeur – of bewindvoerder – is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. De overledene kan er ook voor hebben gekozen om geen testament te laten opstellen. Dan geldt er wettelijk erfrecht. Dat houdt in dat echtgenoot en familie uit de eerste bloedgraad van de erflater de erfgenamen zijn. Wanneer u hulp nodig hebt bij de keuze hoe u de erfenis aanvaardt, kunt u Belastingadviseur Eindhoven consulteren. Onze adviseurs zijn deskundig in erfrecht en kunnen u voorzien van de informatie die u moet weten en welke manier van aanvaarden bij u past.

Kan een minderjarige een erfenis aanvaarden?

Minderjarigen mogen geen erfenis aanvaarden, maar een bevoegde mag dat wel voor de minderjarige doen. De ouders, verzorgers of de voogd van de minderjarige kan de erfenis uiteindelijk voor de minderjarige aanvaarden. De ouders, verzorgers of de voogd worden dan benoemd tot bewindvoerder van de minderjarige. In een situatie zoals deze, is er altijd sprake van een beneficiaire aanvaarding. Is de erflater een ouder van het kind en leeft de andere ouder nog? Dan is er sprake van bescherming van de langstlevende echtgenoot en zal de erfenis naar de andere ouder gaan. Trouwt deze ouder opnieuw, dan kan het kind aanspraak maken op zijn deel van de erfenis.

Hoe zit het met de langstlevende?

Kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen wanneer de langstlevende echtgenoot is overleden. Dit is wettelijk besloten om de langstlevende echtgenoot te beschermen. In bepaalde situaties kunnen kinderen hun erfdeel wel opeisen. Kinderen kunnen hun erfdeel opeisen wanneer de andere ouder bijvoorbeeld opnieuw gaat trouwen.

Moet er belasting betaald worden over de erfenis?

Net als over elk geldbedrag, moet u belasting betalen over geld wat u ontvangt. Er zijn wettelijke vrijstellingen. Over het bedrag van de vrijstelling hoeft geen belasting te worden betaald. Komt het bedrag boven de vrijstelling? Dan bent u enkel belasting verschuldigd over het geld wat over die vrijstelling heen komt. De fiscalist van Belastingadviseur Eindhoven kan bepalen hoeveel belasting u moet betalen.

Wat is een F-formulier?

Heeft de overledene altijd aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting? Dan stuurt de Belastingdienst na het overlijden een F-formulier. F-formulier staat voor finale formulier. Dit is een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting tot het overlijden. Het bedrag wat hier uitkomt, kan positief of negatief uitvallen en wordt verrekend met de nalatenschap. Lukt het niet om op tijd aangifte te doen, dan kan er uitstel worden aangevraagd

Kunt u ook een erfenis verwerpen?

De erflater kan bijvoorbeeld veel schulden hebben, u kunt er dan voor kiezen om een erfenis te verwerpen. U weigert dan de erfenis en doet afstand van de erfenis. U ontvangt dan niets van de erfenis, maar u bent dan ook niet meer aansprakelijk voor de eventuele schulden. Wanneer u ervoor kiest om de erfenis te verwerpen, dan moet daarvoor een verklaring afgelegd worden bij de griffie van de rechtbank. Als u kinderen hebt kan het zijn dat de kantonrechter beslist dat de kinderen dan de opvolgende erfgenamen worden. Willen ook zij geen erfgenaam worden? Dan moeten zij opnieuw een verklaring indienen bij de griffie van de rechtbank. De erfenis wordt opnieuw verworpen. Wilt u een erfenis verwerpen voor een minderjarige? Dan is er toestemming nodig van de kantonrechter. De rechter besluit dan of de verwerping werkelijk uit belang is voor de minderjarige.

Vragen over nalatenschap, testament, beneficiair aanvaarden of executeur?

Heeft u vragen over wat u in uw situatie het beste kunt doen? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Belastingadviseur Eindhoven. Dit kan telefonisch door te bellen naar 040- 303 51 12 of door het invullen van ons contactformulier. Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar. De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Ook bent u altijd welkom bij ons op kantoor. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder.

Scroll to Top