Onterven (klein)kinderen en partner

Rate this post

De adviseurs van Belastingadviseur Eindhoven krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om (klein)kinderen en/of de partner te onterven. In een testament kunt u uw echtgenoot/echtgenote en uw kinderen onterven. Dit betekent niet dat kinderen helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet staat dat kinderen altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders. Meer weten? Lees het in dit nieuwe artikel.

Onterven kinderen

Wanneer u ervoor kiest om uw kinderen te onterven betekent het niet dat ze geen aanspraak kunnen maken op de erfenis. In Nederland hebben kinderen altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders. Dit wordt de “legitieme portie” genoemd. De legitieme portie bedraagt de helft van wat de kinderen krijgen als er geen testament is en de wettelijke regeling van toepassing is. De legitieme portie bestaat dus enkel uit geld. U kunt wel laten opnemen dat het onterfde kind bijvoorbeeld een bepaalde antieke kast erft. De waarde van deze kast wordt dan van de legitieme portie afgetrokken. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan de legitieme portie pas opgeëist worden na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Een kind heeft 5 jaar om de legitieme portie op te eisen. Bent u zelf onterfd? Onze adviseurs berekenen de hoogte van uw legitieme portie en begeleiden u bij het verkrijgen van uw kindsdeel.

Onterven kleinkinderen

Het onterfde kind kan berusten in de onterving en van de legitieme portie afzien. In dit geval erven zijn of haar kinderen de in plaats. Wanneer u niet wilt dat hun dit deel erven is het van belang om hen ook te onterven. Wanneer u wilt dat de kleinkinderen wel erven kunt u dit in het testament laten opnemen of hen bijvoorbeeld goederen of een geldbedrag via een legaat toekennen. U kunt ook opnemen dat zij dit alleen krijgen wanneer hun ouder berust in de onterving. Wij bespreken met u hoe u dit het beste kunt regelen. Het onterven van een partner of kind moet worden vastgelegd in een testament. Je hoeft de partner of kind niet op de hoogte te stellen van de onterving.

Onterven partner

U kunt ook besluiten uw partner te onterven. Een partner heeft geen recht op een legitieme portie. Wanneer u een partner onterft, ontvangt deze ook daadwerkelijk niets. Wel heeft hij/zij andere rechten. Wanneer het nodig is voor de verzorging kan de partner aanspraak maken op gebruik van de woning en meubelen voor een periode van zes maanden. Dit wordt het vruchtgebruik genoemd.

Heeft u vragen over het testament, de legitieme portie of vruchtgebruik of wilt u een (levens)testament op laten stellen? Neem dan contact met ons op! Stuur een bericht of bel ons tijdens kantooruren op telefoonnummer (040) 303 51 12. Onze specialisten helpen je graag!Scroll to Top