Disclaimer

Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Belastingadviseur-Eindhoven, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

Informatie en aansprakelijkheid
De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Belastingadviseur-Eindhoven zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van Belastingadviseur-Eindhoven.

Gelinkte websites
Deze website kan links naar externe websites bevatten. Belastingadviseur-Eindhoven is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan Belastingadviseur-Eindhoven, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Vragen
Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Belastingadviseur-Eindhoven op het telefoonnummer 040-3035112  of het e-mailadres [email protected]

Belastingadviseur-Eindhoven
Versie 01

Scroll to Top
× Hoe kan ik je helpen?