Logo Belastingadviseur Eindhoven

ONDERNEMEN

Welke belastingen betaal ik als een zzp’er?

Belastingen zzp
Welke belastingen betaal je als eenmanszaak? Lees hier alles over belastingen en aftrekposten voor zzp'ers.

Zodra je een onderneming bent gestart moet je met veel dingen rekening houden, één hiervan is de belasting die je moet betalen en alles wat hierbij komt kijken. Veel ondernemers starten hun bedrijf in de vorm van een eenmanszaak (zzp) en groeien daarna door naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV). Zeker in deze eerste fase van de onderneming is het soms onduidelijk aan welke verplichtingen er moet worden voldaan hoeveel geld je opzij moet zetten voor de Belastingdienst.  

Als zzp’er zijn er twee belastingen die je dient af te dragen. Dit zijn de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. De inkomstenbelasting moet betaald worden over de winst van de eenmanszaak. In de omzetbelasting moet btw betaald worden over de omzet.

Inkomstenbelasting eenmanszaak (zzp'er)

De (belastbare) winst die je behaald als zzp’er, wordt belast in de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat de belastbare winst tegen hetzelfde tarief belast wordt als loon die iemand in loondienst ontvangt van zijn werkgever. Het voordeel van een eenmanszaak is dat je enkele fiscale aftrekposten van de winst mag halen waardoor de belastbare winst lager uitvalt en je dus minder belasting af hoeft te dragen.

Wanneer je alle aftrekposten waar je recht op hebt van de winst af hebt getrokken, kom je op de belastbare winst uit onderneming. De belastbare winst wordt belast in Box 1. Box 1 van de inkomstenbelasting is in 2024 als volgt opgebouwd:

Box 1

Loon

Tarief

Schijf 1

€ 0 tot € 38.098

36,97%

Schijf 2

€ 38.099 tot € 75.518

36,97%

Schijf 3

Vanaf € 75.518

49,50%

 

Aftrekposten voor zzp'er

Wanneer je een eenmanszaak hebt kun je gebruik maken van verschillende aftrekposten om de belasting te drukken. Hierdoor hoef je minder inkomstenbelasting te betalen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer je start met een onderneming worden er in de beginfase vaak investeringen gedaan om de onderneming uit te kunnen voeren, dit kan hoog in de kosten lopen. De afschrijving van deze investeringen mag je over een periode van 5 jaar als kosten van je omzet aftrekken. Hier bovenop heb je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling zorgt ervoor dat je bij een investering boven de €2800 (ex btw) op jaarbasis nog eens een x percentage van het investeringsbedrag als kosten van je winst mag aftrekken, zodat je minder belasting hoeft te betalen. Alleen investeringen van meer dan €450 (ex btw) worden als investering gezien. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag, in onderstaande tabel is te vinden op hoeveel aftrek je recht hebt met betrekking tot de investeringen:

Meer dan

Maar niet meer dan

De KIA bedraagt

€ 0

€ 2.800

€ 0

€ 2.800

€ 69.765

28% van het investeringsbedrag

€ 69.765

€ 129.194

€ 19.535

€ 129.194

€ 387.580

€ 19.535- (7,56%*(investering-€ 129.194))

€ 387.580

€ 0

* Getallen en tarieven zijn op basis van de wet- en regelgeving van 2024

Ondernemersaftrek

Je mag gebruik maken van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek samen) wanneer je aan een aantal eisen voldoet. De eerste eis is het urencriterium. Je voldoet aan het urencriterium wanneer je:

  • Minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan je bedrijf besteed (start je halverwege het kalenderjaar moet je alsnog aan de 1225 uur voldoen) en;
  • Grotendeels je tijd besteed aan het verrichten van werkzaamheden voor je onderneming of de ondernemer in een of meer van de vorige vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

Indien je als ondernemer voldoet aan het urencriterium kun je recht hebben op de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die je van de (belastbare)winst af mag trekken. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 € 3.750, in de komende jaren wordt deze afgebouwd tot slechts € 900 in 2027. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek wanneer je een ondernemer bent die aan het urencriterium voldoet.

Startersaftrek

Wanneer je recht hebt op de zelfstandigenaftrek en je je onderneming in de afgelopen vijf jaar gestart bent kan het zijn dat je nog recht hebt op de startersaftrek. Je hebt in de eerste vijf jaar na oprichting van je onderneming drie keer recht op de startersaftrek. De startersaftrek bedraagt in 2024 € 2.123.

Meewerkaftrek

Je hebt recht op de meewerkaftrek indien je een ondernemer bent die aan het urencriterium voldoet en je partner zonder vergoeding arbeid verricht in een onderneming waar jij als ondernemer winst uit geniet. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren die de partner meewerkt in de onderneming, hieronder zie je op hoeveel meewerkaftrek je eventueel recht hebt:

Gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525 uur

875 uur

1,25% van de winst

875 uur

1225 uur

2% van de winst

1225 uur

1750 uur

3% van de winst

1750 uur

4% van de winst

MKB-winstvrijstelling

Tot slot heb je als ondernemer nog recht op de MKB-winstvrijstelling. Wanneer je alle bovenstaande aftrekposten, waar je recht op hebt, van de winst af hebt gehaald mag je over de overgebleven winst de MKB-winstvrijstelling rekenen. De MKB-winstvrijstelling bedraagt in 2024 13,31%.

 

Heffingskortingen bij een eenmanszaak

Als zzp’er heb je recht op dezelfde heffingskortingen als mensen in loondienst. Deze heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting bedraagt in 2024 als volgt:

Belastbaar Inkomen

Algemene heffingskorting

Tot € 24.813

€ 3.362

Vanaf € 24.813 tot € 75.518

€ 3.362 – (6,630% * (Belastbaar inkomen – € 24.812))

Vanaf € 75.518

€ 0

Arbeidskorting

De arbeidskorting geldt voor iedere belastingplichtige die arbeidsinkomen geniet. Dit is anders dan de algemene heffingskorting waar je alleen maar belastingplichtig hoeft te zijn. Als ondernemer met een eenmanszaak geniet je arbeidsinkomen en heb je dus ook recht op arbeidskorting. In onderstaande tabel is te zien op hoeveel arbeidskorting je recht hebt wanneer je arbeidsinkomen geniet:

Arbeidsinkomen

Arbeidskorting

Tot € 11.491

8,425% * Arbeidsinkomen

Vanaf € 11.491 tot € 24.821

€ 968 + (31,433% * (Arbeidsinkomen – € 11.490))

Vanaf € 24.821 tot € 39.958

€ 5.158 + (2,471% * (Arbeidsinkomen – € 24.820))

Vanaf € 39.958 tot € 124.935

€ 5.532 – 6,510% * (Arbeidsinkomen – € 39.957)

Vanaf € 124.935

€ 0

 

Berekening belasting voor zzp'er

Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe je jouw belasting als zzp’er kunt berekenen. 

Posten eenmanszaak

Bedrag

Omzet

€ 38.000

Kosten

-€ 8.000

Winst

€ 30.000

Zelfstandigenaftrek

-€ 3.750

Startersaftrek

-€ 2.123

Meewerkaftrek

€ 0

Totaal aftrekposten

-€ 5.873

MKB-winstvrijstelling (€30.000-€5.873) *13,31%

-€ 3.211

Belastbare Winst uit onderneming

€ 20.916

Te betalen belasting (20.916*36,97%)

€ 7.732

Algemene heffingskorting (€20.916<€24.813)

-€ 3.362

Arbeidskorting (€968 + (31,433% * (€20.916 – €11.490)))

-€ 3.931

Te Betalen Inkomstenbelasting (Box 1)

€ 439

 

Omzetbelasting

Als je een ondernemer bent dan ben je ook verplicht aangifte te doen voor de omzetbelasting (btw). De omzetbelasting kent drie tarieven: 21%, 9% en 0%. 21% is het standaardtarief en is voor de meeste ondernemers ook het tarief wat ze moeten hanteren. Op dit tarief zijn wel uitzonderingen wanneer er een lager tarief gehanteerd mag worden, bijvoorbeeld het 9% tarief. Het 9% tarief is van geldt voor onder andere: voedingsmiddelen, genees- en hulpmiddelen, kunst & antiek en boeken. Ook sommige diensten zijn belast tegen het 9% tarief, enkele voorbeelden hiervan zijn: verschillende reparatiediensten, kappersactiviteiten, aanbieden van slaapgelegenheden en personenvervoer.

Over jouw verkopen of diensten moet je het bepaalde tarief afdragen. Hier staat tegenover dat je de aan jou in rekening gebrachte btw in aftrek mag nemen. Je mag de ontvangen en betaalde btw met elkaar verrekenen. Het saldo hiervan is het uiteindelijke bedrag wat je aan omzetbelasting moet betalen of terug kan vorderen.

Aangiftetijdvak

Btw-aangifte moet vaker dan één keer aan het eind van het jaar gedaan worden. De btw-aangifte wordt meestal per kwartaal gedaan. In sommige gevallen, wanneer bijvoorbeeld de omzet heel hoog is of je herhaaldelijk te laat aangifte of betaling doet, kan het zijn dat er door de belastingdienst opgelegd wordt dat er per maand btw-aangifte gedaan moet worden.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Is je omzet, bijvoorbeeld als startende ondernemer, onder de €20.000 per jaar dan kun je gebruik maken van de KOR. Je hoeft dan geen BTW in rekening te brengen of af te dragen. De KOR moet aangevraagd worden door de ondernemer en moet dan minimaal 3 jaar aangehouden worden, tenzij je in deze 3 jaar boven de €20.000 aan omzet komt. Heb je de KOR aangevraagd dan hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Wanneer je de grens van €20.000 op jaarbasis overschrijdt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Zij zullen dan je btw-nummer weer activeren en je informeren over de btw-aangiften die je moet indienen. 

Wil je vandaag hulp?

Ontdek recente kennisbankartikelen