Logo Belastingadviseur Eindhoven

ONDERNEMINGSVORMEN

Vennootschap onder firma (vof)

Steve ten Bokum - belastingadviseur
vof
Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten. Lees in dit blog alles over een vof.

Een vennootschap onder firma Nederland, afgekort VOF, is een veel voorkomende rechtsvorm in Nederland. Het is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen een bedrijf starten. In Nederland wordt de VOF juridisch gezien als een onderneming waarbij alle vennoten een gelijk financieel risico dragen. Dit betekent dat alle deelnemers verantwoordelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf. Daartegenover staat wel dat alle winst in principe gelijkelijk verdeeld wordt onder de vennoten. Belangrijk om te weten is dat een VOF geen rechtspersoonlijkheid bezit, dit betekent dat de VOF geen eigen vermogen of identiteit heeft.

Voor- en nadelen van een VOF

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) kan aantrekkelijk zijn voor ondernemers die hun krachten willen bundelen. Het is belangrijk om goed af te wegen of een VOF past bij jouw ondernemersplannen en -behoeften. Daarom hebben wij de voor- en nadelen voor jou op een rijtje gezet. 

Voordelen van een VOF

 • Een VOF is eenvoudig op te richten.
 • Er is geen minimum kapitaal vereist.
 • Je kunt profiteren van de inbreng van andere vennoten.
 • Je hebt de mogelijk om personeel aan te nemen.
 • Je hebt recht op belastingaftrek door middel van zelfstandigenaftrek t.h.v. 5.030 euro in 2023 en 3.750 euro in 2024 (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden).
 • Je hebt recht op belastingaftrek door middel van startersaftrek t.h.v. 2.123 euro in 2023 (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden).
 • Je hebt recht op belastingaftrek door middel van mkb-vrijstelling: geen belasting betalen over 14% van jouw fiscale winst. Vanaf 2024 bedraagt deze vrijstelling 13,31%. 
 • Je hebt recht op belastingaftrek door middel van kleine-ondernemersregeling (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden).
 • Je bent AOW verzekerd na je 65e levensjaar.

Nadelen van een VOF

 • Alle vennoten zijn met hun persoonlijk vermogen hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.
 • Het faillissement van de VOF brengt in principe het faillissement van de vennoten met zich mee.
 • Indien de vennootschap eenhoofdig wordt na haar oprichting, dan wordt ze van rechtswege ontbonden.
 • Er zijn minstens twee ‘aandeelhouders’ nodig.
 • Door de beperkte overdraagbaarheid van de aandelen is het moeilijker om uit te treden als vennoot.

Privéaansprakelijkheid bij een VOF

In tegenstelling tot een BV of een NV, is een VOF geen rechtspersoon. Dit betekent dat de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Eerst zullen de schuldeisers het vermogen van het bedrijf gebruiken om de schulden af te lossen. Als dit niet voldoende is, zullen zij de vennoten aansprakelijk stellen. Zij kunnen dan beslag leggen op het privévermogen van jou en jouw partner. Het kan dus zijn dat je de schulden van de vennootschap die door een andere vennoot zijn gemaakt moet aflossen met jouw privévermogen. Dit geldt echter niet voor de privé-schulden van een andere vennoot. Huwelijkse voorwaarden voorkomen dat uw partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap onder firma. Bij een man-vrouwfirma werken huwelijkse voorwaarden echter niet, omdat beide personen als vennoot aansprakelijk zijn.

Belastingen VOF

De ondernemers van een VOF zijn ieder zelfstandig ondernemer en betalen dan ook inkomstenbelasting over hun eigen winst. Daarnaast betalen de vennoten ook btw over de producten of diensten die zij verkopen. Meestal gaat het hierbij om 21% btw, maar het kan ook voorkomen dat het btw-tarief 9% of 0% is. Als je personeel aanneemt, zul je tevens loonbelasting moeten betalen. Als ondernemer van een VOF betaal je dus inkomstenbelasting, maar je kunt in de meeste gevallen ook gebruikmaken van bepaalde aftrekposten. Je kunt voor meer informatie contact met ons opnemen.

Meer weten over een Vennootschap onder Firma?

Wij kunnen je helpen met het oprichten van een VOF. We analyseren de risico’s en zorgen dat de afspraken tussen de ondernemers/vennoten in een vof-contract wordt vastgelegd. Neem contact met ons op voor meer informatie of vragen. 

Wil je vandaag starten?

Ontdek recente kennisbankartikelen