Logo Belastingadviseur Eindhoven

ONDERNEMINGSVORMEN

Besloten vennootschap (bv)

Besloten vennootschap
Een bv is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Een BV als rechtsvorm heeft verschillende voordelen. Leer er hier meer over.

Een BV is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Een BV staat ook wel voor Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De benaming ‘besloten’ betekent dat het om een vaste groep aandeelhouders gaat. Binnen de BV is het kapitaal verdeeld in aandelen. Het aandelenbezit wordt gedeeld door de aandeelhouders, die gezamenlijk 100% van de aandelen bezitten.

Aansprakelijkheid

De BV is een rechtspersoon en dit betekent dat de eigenaar niet persoonlijk aansprakelijk is voor mogelijke schulden van de BV. Het grootste voordeel van een BV is dat aandeelhouders beschermd worden tegen financiële risico’s. Het maximale bedrag dat aandeelhouders kwijt kunnen raken bij een faillissement is de nominale waarde van de aandelen die zij bezitten in het bedrijf. Hierdoor blijft er altijd een grens tussen persoonlijke bezittingen en de bedrijfsfinanciën. Echter, als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, nalatigheid of fraude kunnen eigenaren wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voorwaarden voor oprichting van een BV

Het oprichten van een BV is wat ingewikkelder dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. Om een besloten vennootschap op te richten, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan, namelijk:

 • De oprichting van de BV dient te gebeuren via een notaris bij notariële akte. Deze akte bevat de statuten die onder andere het doel van de vennootschap vermelden.
 • Er dient een minimumkapitaal gestort te worden van € 0,01.
 • Het bestuur heeft de taak om de besloten vennootschap in te schrijven in het Handelsregister bij de KvK. Totdat dit gebeurd is, is het bestuur persoonlijk aansprakelijk. 

Voor- en nadelen van een Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (BV) kent zowel voor- als nadelen. Deze hebben we voor je op een rijtje gezet. 

Voordelen

 • Het grootste voordeel van een BV is dat je als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor schade en schulden van de BV. Bij een eenmanszaak ben je daar wel altijd volledig aansprakelijk voor, zelfs met je privévermogen.
 • De aandelen in een BV zijn makkelijk overdraagbaar. Via een aandelenoverdracht draag je alle schulden en bezittingen in één keer over. Bij een eenmanszaak is dat veel complexer.
 • Je kunt zelf bestuurder, aandeelhouder en oprichter zijn van een BV, maar dit kunnen ook verschillende personen zijn. Zo kun je de taken verdelen en hoef je niet al het werk zelf te doen. Best wel handig!
 • Als je meer omzet gaat draaien in een BV zul je een lager belastingtarief betalen (de vennootschapsbelasting). Vanaf ongeveer €80.000,- nettowinst per jaar is de BV belastingtechnisch aantrekkelijker dan een eenmanszaak. Ook kun je gebruik maken van bepaalde aftrekposten, zoals de investeringsaftrek of de innovatiebox (innovatief onderzoek stimuleren).
 • Met een BV is het mogelijk om personeel aan te nemen. 
 • Een BV komt professioneler over ten opzichte van een eenmanszaak, het is namelijk een rechtspersoon die tot stand komt volgens criteria geregeld bij de wet.

 

Nadelen
Een besloten vennootschap kan dus een aantrekkelijke keuze zijn. Echter, er zijn ook nadelen verbonden aan deze rechtsvorm.

 • De kosten voor het oprichten van een BV, maar ook de jaarlijkse administratieve kosten zijn over het algemeen hoger dan bijvoorbeeld voor een eenmanszaak.
 • Een BV heeft te maken met meer regels en verplichtingen, zoals het jaarlijks opstellen van een jaarrekening, het bijhouden van aandeelhoudersregisters en het houden van aandeelhoudersvergaderingen.
 • De fiscale regels voor BV’s zijn complexer dan voor andere ondernemingsvormen. 
 • Je kunt geen aanspraak maken op zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-vrijstelling of KOR.

Aandeelhouders van een BV

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht binnen de BV ligt bij deze aandeelhouders. Als je alleen aandeelhouder bent en geen bestuurder, dan is jouw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee je deelneemt in de organisatie. Jaarlijks moet het bestuur een jaarrekening opmaken en tijdig publiceren in het Handelsregister. De algemene vergadering (van aandeelhouders) moet de jaarrekening goedkeuren. Te late of onvolledige publicatie kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Belastingen BV

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht binnen de BV ligt bij deze aandeelhouders. Als je alleen aandeelhouder bent en geen bestuurder, dan is jouw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee je deelneemt in de organisatie. Jaarlijks moet het bestuur een jaarrekening opmaken en tijdig publiceren in het Handelsregister. De algemene vergadering (van aandeelhouders) moet de jaarrekening goedkeuren. Te late of onvolledige publicatie kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Holding BV

De holding is net als de BV een vennootschap. Er bestaan veel misvattingen over verschillende soorten BV’s. Een holding BV, een werk BV, Management BV, Spaar BV, etc. Dit zijn allemaal BV’s, het is slechts de doelstelling die anders is. Het verschil tussen een BV en de holding is dat de holding passief houdster is van aandelen in een BV. Een holding wordt gebruikt als kapstok om onderliggende BV’s onder te hangen. Dit biedt juridisch en fiscaal voordeel. Door de waardevolle zaken in de holding BV onder te brengen zijn ze afgeschermd van faillissement. Het echte ondernemen gebeurt altijd vanuit de werkmaatschappij, waarvan de holding de aandelen houdt. In de werkmaatschappij (‘werk BV’) zitten dan ook de risico’s.

Persoonlijk en deskundig advies BV

Heb je vragen over de BV of andere rechtsvormen? Wij hebben de benodigde kennis en ervaring met het oprichten van een besloten vennootschap (BV), holdingsstructuren, bestuurdersaansprakelijkheid en meer. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Wil je vandaag starten?

Ontdek recente kennisbankartikelen