Advies op maat nodig bij het oprichten van een besloten vennootschap (BV)? Belastingadviseurs Eindhoven hebben veel ervaring met het begeleiden van het oprichten van BV’s. Wilt u eens vrijblijvend sparren over uw idee of wilt u ons uw vraagstukken eens voorleggen? Wij adviseren u graag wat voor uw situatie de beste oplossing is. U kunt bij Belastingadviseur Eindhoven altijd terecht voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Interesse? Vul dan het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035112.

Waarom een BV oprichten?

Een BV is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Een BV als rechtsvorm heeft verschillende voordelen. Zo bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Daarnaast is het aantrekken van nieuw kapitaal makkelijker, door het uitgeven van aandelen kan een BV nieuwe investeerders krijgen. Ook ziet een BV er professioneler uit ten opzichte van een eenmanszaak, het is namelijk een rechtspersoon die tot stand komt volgens criteria geregeld bij de wet.


Oprichting BV

Nadeel is dat een BV ingewikkelder is om op te richten dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. De oprichting van de BV gebeurt via een notaris bij notariële akte. Deze akte bevat de statuten die onder andere het doel van de vennootschap vermelden. Indien u een BV opricht, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. Zo moet u een minimum kapitaal storten van € 0,01. Het bestuur heeft de taak om de besloten vennootschap in te schrijven in het Handelsregister bij de KvK. Wij begeleiden u bij het oprichten van een BV of het omzetten van uw eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) in een BV.

Belastingen BV

Een BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. U moet dit zien in 3 fasen. Op het verplicht door de BV te betalen DGA salaris (het zgn. gebruikelijk loon) is een inkomstenbelasting van toepassing. De basis voor de berekening van de vennootschapsbelasting is de winst die na aftrek van alle kosten (inclusief het DGA salaris) overblijft. De winst die resteert na de heffing van de vennootschapsbelasting kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Hierop is een dividendbelasting verschuldigd (box2).

Specialisten in ondernemings-en vennootschapsrecht

Voordelen BV

  • Beperkte aansprakelijkheid

Het grootste voordeel van een BV is dat u als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor schade en schulden van de BV. Bij een eenmanszaak bent u daar altijd volledig aansprakelijk voor, zelfs met uw privévermogen.

  • Aandelen zijn makkelijk overdraagbaar

De aandelen in een BV zijn makkelijk overdraagbaar. Via een aandelenoverdracht draagt u alle schulden en bezittingen in één keer over. Bij een eenmanszaak is dat veel complexer.

  • Taakverdeling

U kunt zelf bestuurder, aandeelhouder en oprichter zijn van een BV, maar dit kunnen ook verschillende personen zijn. Zo kunt u de taken verdelen en hoeft u niet al het werk zelf te doen. Best wel handig!

  • Lager belastingtarief

Als u meer omzet gaat draaien in een BV zult u een lager belastingtarief betalen (de vennootschapsbelasting). Vanaf ongeveer €80.000,- nettowinst per jaar is de BV belastingtechnisch aantrekkelijker dan een eenmanszaak. Ook kunt gebruik maken van bepaalde aftrekposten, zoals de investeringsaftrek of de innovatiebox (innovatief onderzoek stimuleren).

Holding BV

De holding is net als de BV een vennootschap. Er bestaan veel misvattingen over verschillende soorten BV’s. Een holding BV, een werk BV, Management BV, Spaar BV, etc. Dit zijn allemaal BV’s, het is slechts de doelstelling die anders is. Het verschil tussen een BV en de holding is dat de holding passief houdster is van aandelen in een BV. Een holding wordt gebruikt als kapstok om onderliggende BV’s onder te hangen. Dit biedt juridisch en fiscaal voordeel. Door de waardevolle zaken in de holding BV onder te brengen zijn ze afgeschermd van faillissement. Het echte ondernemen gebeurt altijd vanuit de werkmaatschappij, waarvan de holding de aandelen houdt. In de werkmaatschappij (‘werk BV’) zitten dan ook de risico’s. Wij helpen u bij het oprichten van een holdingstructuur.

Aandeelhouders BV

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht binnen de BV ligt bij deze aandeelhouders. Als u alleen aandeelhouder bent en geen bestuurder, dan is uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee u deelneemt in de organisatie. Jaarlijks moet het bestuur een jaarrekening opmaken en tijdig publiceren in het Handelsregister. De algemene vergadering (van aandeelhouders) moet de jaarrekening goedkeuren. Te late of onvolledige publicatie kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Neem contact op als u vragen heeft op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

BV oprichten of een andere vraag?

Vraag over de BV of andere rechtsvormen? Neem dan direct contact op met Belastingadviseur Eindhoven voor een advies op maat! Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035112.

Scroll to Top
× Hoe kan ik je helpen?